Jakie są przyczyny zachorowań na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową?