SKALA OCENY DEPRESJI BECKA

 Najbardziej rozpowszechnionym narzędziem służącym do samooceny depresji jest tzw. skala Becka (BDI – Beck Depression Inventory). Wykorzystywana jest również do oceny skuteczności zastosowanych leków antydepresyjnych. W przeciwieństwie do skali geriatrycznej nie ma tu znaczenia wiek badanej osoby, ale nie powinna być ona stosowana wobec osób z zaburzeniami poznawczymi, demencją starczą itp.).

 

Przeprowadzając badanie należy najpierw zapoznać się z całym kwestionariuszem, a następnie w przeciągu 5 do maksimum 10 minut odpowiedzieć na pytania/problemy w nim zawarte. Jako odniesienie czasowe należy przyjąć ostatni tydzień, włączając dzień badania. W przypadku, gdy test zleci lekarz w celu określenia skuteczności przyjmowanych leków, może on wskazać inny okres, np. dobę, 2 tygodnie lub miesiąc. Wydrukowaną i wypełnioną ankietę powinniśmy przekazać lekarzowi.

 

SKALA OCENY DEPRESJI BECKA - TEST


Zamów poradnik

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego w celu przesłania drogą pocztową egzemplarza poradnika

 

Wybierz poradnik*:
Imię*:
Nazwisko*:
Ulica*:
Numer domu/mieszkania*:
Kod*:
Miasto*:
E-mail:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w powyższym formularzu jest Adamed Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie, Pieńków 149, 05 – 152 Czosnów, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia kontaktu i bezpłatnego dostarczenia wybranego poradnika. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swych danych oraz ich poprawiania.

Kontakt

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego

 

Temat:
Treść:
E-mail:
Ile jest 1+2?

DODAJ OŚRODEK (WYPEŁNIA LEKARZ)Imię Lekarza*:
Nazwisko Lekarza*:
Dane ośrodka
Nazwa ośrodka*:
Ulica*:
Numer domu/mieszkania*:
Kod*:
Miasto*:
Telefon*:
E-mail:
Jednostka chorobowa*:
Depresja
Schizofrenia
Padaczka
Choroba afektywna dwubiegunowa
Choroba Alzheimera
Choroba Parkinsona

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie jest Adamed Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie k/ W-wy (05-152) Pieńków 149, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu umożliwienia wyszukiwania ośrodka/ przychodni przez Pacjenta w pobliżu miejsca jego zamieszkania, a także zapewnienia kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swych danych oraz ich poprawiania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926 ze zm.).