GERIATRYCZNA SKALA OCENY DEPRESJI (GDS)

Częstym schorzeniem towarzyszącym chorobom przewlekłym w wieku starszym (od mniej więcej 65 r.ż.), dotykającym nie tylko osoby chore, ale ich najbliższych, w szczególności współmałżonków jest depresja. Powodują ją obawy o własną przyszłość, rosnące trudności z radzeniem sobie z normalnym funkcjonowaniem, a u opiekunów także uciążliwości związane z opieką. W potocznej świadomości depresja bywa traktowana nie jako choroba, lecz raczej jako stan obniżonego nastroju, z którym należy sobie poradzić lub też wychodzi się z niego niejako samoistnie, tak jak np. z lekkiego przeziębienia bez udziału lekarza i leków. W pewnej części jest to pogląd słuszny. Jeśli jednak stany depresyjne pojawiają się często, trwają dłużej oraz łączą się z objawami somatycznymi (np. dolegliwości bólowe) należałoby wziąć pod uwagę fakt, iż mamy do czynienia z jednostką chorobową, zwaną depresją i wymagającą leczenia farmakologicznego. Zdecydować musi jednak o tym lekarz: rodzinny lub psychiatra. Trzeba jeszcze dodać, iż w diagnozie depresji w zasadzie nie ma znaczników biologicznych (np. w badaniu krwi) oraz zmian, pozwalających potwierdzić się badaniami obrazowymi (RTG, USG, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny). Tak więc opiera się ona przede wszystkim na wywiadzie/rozmowie z pacjentem. Stosuje się ponadto różnego rodzaju ankiety/skale. Są wśród nich takie, w których badanie wykonuje lekarz oraz przeznaczone do samodzielnej oceny przez pacjentów.

 

Skalą taką, specjalnie zaprojektowaną do oceny depresji u osób starszych jest tzw. Geriatryczna skala oceny depresji GDS. Poniżej znajdą Państwo jej dwie wersje: dla 15 i 4 cech. Ostatnią można zastosować wobec osób, u których zaburzenia poznawcze uniemożliwiają lub znacząco utrudniłyby wykonanie badania 15 cech.

 

Jak przeprowadzić badanie: Obie skale składają się z prostych pytań, na które należy odpowiedzieć TAK lub NIE. Pytania mogą być również czytane osobie badanej. Dla odpowiedzi oznaczonych gwiazdką przyznajemy 1 punkt, zaś w pozostałych przypadkach 0 punktów. Ważny jest również czas badania. Dla wersji „15” nie powinien on przekroczyć 2-2,5 minuty, a wersji „4” – 1 minuty.

 

GERIATRYCZNA SKALA OCENY DEPRESJI (GDS - 15) - TEST


GERIATRYCZNA SKALA OCENY DEPRESJI (GDS - 4) - TEST


Zamów poradnik

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego w celu przesłania drogą pocztową egzemplarza poradnika

 

Wybierz poradnik*:
Imię*:
Nazwisko*:
Ulica*:
Numer domu/mieszkania*:
Kod*:
Miasto*:
E-mail:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu umożliwienia przesłania bezpłatnego poradnika.*
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie przy ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@adamed.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia przesłania poradnika na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO Art. 6, ust. 1, lit. a). Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w opisywanym celu przez okres niezbędny do wysyłki poradnika. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje Administrator, podwykonawcom, oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przesłania poradnika.

Kontakt

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego

 

Temat:
Treść:
E-mail:
Ile jest 7-5?

DODAJ OŚRODEK (WYPEŁNIA LEKARZ)Imię Lekarza*:
Nazwisko Lekarza*:
Dane ośrodka
Nazwa ośrodka*:
Ulica*:
Numer domu/mieszkania*:
Kod*:
Miasto*:
Telefon*:
E-mail:
Jednostka chorobowa*:
Depresja
Schizofrenia
Padaczka
Choroba afektywna dwubiegunowa
Choroba Alzheimera
Choroba Parkinsona

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie jest Adamed Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie k/ W-wy (05-152) Pieńków 149, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu umożliwienia wyszukiwania ośrodka/ przychodni przez Pacjenta w pobliżu miejsca jego zamieszkania, a także zapewnienia kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swych danych oraz ich poprawiania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926 ze zm.).