GERIATRYCZNA SKALA OCENY DEPRESJI (GDS-15)

Myśląc o całym swoim życiu, czy jest Pan(i) z niego zadowolony(a)?
Czy zmniejszyła się liczba Pana(i) aktywności i zainteresowań?
Czy ma Pan(i) uczucie, że życie jest puste?
Czy często czuje się Pan(i) znudzony(a)?
Czy jest Pan(i) w dobrym nastroju przez większość czasu?
Czy obawia się Pan(i), że może się zdarzyć Panu(i) coś złego?
Czy przez większość czasu czuje się Pan(i) szczęśliwy(a)?
Czy często czuje się Pan(i) bezradny(a)?
Czy zamiast wyjść wieczorem z domu, woli Pan(i) w nim pozostać?
Czy czuje Pan(i), że ma więcej kłopotów z pamięcią niż inni ludzie?
Czy myśli Pan(i), że wspaniale jest żyć?
Czy obecnie czuje się Pan(i) gorszy(a) od innych ludzi?
Czy czuje się Pan(i) pełny(a) energii?
Czy uważa Pan(i), że sytuacja jest beznadziejna?
Czy myśli Pan(i), że ludzie są lepsi niż Pan(i)?

Zamów poradnik

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego w celu przesłania drogą pocztową egzemplarza poradnika

 

Wybierz poradnik*:
Imię*:
Nazwisko*:
Ulica*:
Numer domu/mieszkania*:
Kod*:
Miasto*:
E-mail:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w powyższym formularzu jest Adamed Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie, Pieńków 149, 05 – 152 Czosnów, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia kontaktu i bezpłatnego dostarczenia wybranego poradnika. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swych danych oraz ich poprawiania.

Kontakt

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego

 

Temat:
Treść:
E-mail:
Ile jest 4+1?

DODAJ OŚRODEK (WYPEŁNIA LEKARZ)Imię Lekarza*:
Nazwisko Lekarza*:
Dane ośrodka
Nazwa ośrodka*:
Ulica*:
Numer domu/mieszkania*:
Kod*:
Miasto*:
Telefon*:
E-mail:
Jednostka chorobowa*:
Depresja
Schizofrenia
Padaczka
Choroba afektywna dwubiegunowa
Choroba Alzheimera
Choroba Parkinsona

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie jest Adamed Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie k/ W-wy (05-152) Pieńków 149, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu umożliwienia wyszukiwania ośrodka/ przychodni przez Pacjenta w pobliżu miejsca jego zamieszkania, a także zapewnienia kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swych danych oraz ich poprawiania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926 ze zm.).