GERIATRYCZNA SKALA OCENY DEPRESJI (GDS-15)

Myśląc o całym swoim życiu, czy jest Pan(i) z niego zadowolony(a)?
Czy zmniejszyła się liczba Pana(i) aktywności i zainteresowań?
Czy ma Pan(i) uczucie, że życie jest puste?
Czy często czuje się Pan(i) znudzony(a)?
Czy jest Pan(i) w dobrym nastroju przez większość czasu?
Czy obawia się Pan(i), że może się zdarzyć Panu(i) coś złego?
Czy przez większość czasu czuje się Pan(i) szczęśliwy(a)?
Czy często czuje się Pan(i) bezradny(a)?
Czy zamiast wyjść wieczorem z domu, woli Pan(i) w nim pozostać?
Czy czuje Pan(i), że ma więcej kłopotów z pamięcią niż inni ludzie?
Czy myśli Pan(i), że wspaniale jest żyć?
Czy obecnie czuje się Pan(i) gorszy(a) od innych ludzi?
Czy czuje się Pan(i) pełny(a) energii?
Czy uważa Pan(i), że sytuacja jest beznadziejna?
Czy myśli Pan(i), że ludzie są lepsi niż Pan(i)?

Zamów poradnik

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego w celu przesłania drogą pocztową egzemplarza poradnika

 

Wybierz poradnik*:
Imię*:
Nazwisko*:
Ulica*:
Numer domu/mieszkania*:
Kod*:
Miasto*:
E-mail:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu umożliwienia przesłania bezpłatnego poradnika.*
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie przy ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@adamed.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia przesłania poradnika na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO Art. 6, ust. 1, lit. a). Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w opisywanym celu przez okres niezbędny do wysyłki poradnika. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje Administrator, podwykonawcom, oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przesłania poradnika.

Kontakt

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego

 

Temat:
Treść:
E-mail:
Ile jest 2+2?

DODAJ OŚRODEK (WYPEŁNIA LEKARZ)Imię Lekarza*:
Nazwisko Lekarza*:
Dane ośrodka
Nazwa ośrodka*:
Ulica*:
Numer domu/mieszkania*:
Kod*:
Miasto*:
Telefon*:
E-mail:
Jednostka chorobowa*:
Depresja
Schizofrenia
Padaczka
Choroba afektywna dwubiegunowa
Choroba Alzheimera
Choroba Parkinsona

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie jest Adamed Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie k/ W-wy (05-152) Pieńków 149, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu umożliwienia wyszukiwania ośrodka/ przychodni przez Pacjenta w pobliżu miejsca jego zamieszkania, a także zapewnienia kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swych danych oraz ich poprawiania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926 ze zm.).